Avís legal. Política de privacitat. Política de cookies

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Declaració de protecció de dades

Li agraïm la seva visita a la nostra pàgina web i que mostri el seu interès per Iniciatives de Tecnologia Segle XXI,SL (INITEC) i els nostres serveis. Perquè vostè pugui sentir-se segur i còmode mentre navega per la nostra pàgina web, ens preocupa la protecció de les seves dades personals i el seu tractament confidencial.

Amb les presents informacions sobre protecció de dades desitgem mantenir-li al corrent de quan guardem quines dades i per a quina fi les utilitzem, naturalment complint la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

El desenvolupament tecnològic continu, les modificacions dels nostres serveis o de la normativa així com altres motius poden originar adaptacions en la nostra informació relativa a la protecció de dades. Per això ens reservem el dret de modificar en qualsevol moment la present declaració de protecció de dades i preguem s’informi regularment de l’estat actualitzat d’aquesta.

Informació bàsica

Excepte disposició contrària en els següents apartats, no es recolliran, processaran o utilitzaran en general dades personals alguns a l’utilitzar les nostres pàgines web.

En accedir a les nostres pàgines web, els nostres servidors recolliran automàticament informacions de caràcter general. Aquestes inclouen el tipus de navegador web, el sistema operatiu utilitzat, el nom de domini del proveïdor de serveis d’internet, l’adreça IP de l’ordinador utilitzat, la pàgina web des de la qual ens visita, les pàgines visitades de la nostra web així com la data i la durada de la visita.

No utilitzarem aquestes dades per a identificar a cada usuari i només avaluarem estadísticament les informacions, destinant-les exclusivament a millorar l’atractiu, els continguts i les funcions de les nostres pàgines web.

Concepte de dades personals

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea defineix les dades personals de la manera següent:

Tota informació relacionada amb una persona física identificada o identificable (d’ara endavant “l’interessat”); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Base legal de la recollida i del processament de dades personals

En cas de sol·licitar la seva autorització per a processar dades personals, la base legal per a això serà l’Art. 6 ap. 1 lletra a RGPD.

En processar les seves dades personals per a donar compliment a un contracte entre vostè i Iniciatives de Tecnologia Segle XXI,SL (INITEC), es prendrà com a base legal l’Art. 6 ap. 1 lletra b RGPD. Això serà també d’aplicació per al processament de dades personals necessari per a dur a terme mesures precontractuals.

En cas de ser necessari el processament de dades personals per a complir amb una obligació legal a la qual estigui sotmesa la nostra empresa, la base legal serà l’Art. 6 ap. 1 lletra c RGPD.

Si el processament és necessari per a salvaguardar un interès justificat de la nostra empresa o d’un tercer i si els interessos i els drets i llibertats fonamentals de l’interessat no prevalen sobre l’interès anteriorment esmentat, la base legal per a aquest processament serà l’Art. 6 ap. 1 lletra f RGPD.

Eliminació de dades i durada de l’emmagatzematge

Les dades personals de l’interessat seran eliminats o bloquejats així que deixi de donar-se la finalitat de l’emmagatzematge d’aquests. Així mateix, podrà produir-se un emmagatzematge de dades si així ho preveu el legislador europeu o nacional en reglaments comunitaris, lleis o altres normes a les quals estigui sotmès l’interessat. També es bloquejaran o eliminaran les dades si caduca el termini d’emmagatzematge previst per aquestes normes, excepte si es dona l’exigència de continuar emmagatzemant les dades per a la conclusió o el compliment d’un contracte.

Recollida i processament de dades personals

Solament es recolliran dades personals si vostè els facilita a instància pròpia, per exemple per a realitzar una comanda, sol·licitar informació, donar el servei o activitats relacionades amb el mateix o donar-se d’alta en serveis personalitzats. En cas d’enviar-li publicitat se l’informarà de la fi pretesa del processament i en cas necessari se li sol·licitarà la seva autorització a emmagatzemar les dades.

Les dades personals recollides en les nostres pàgines web s’utilitzaran sense el seu consentiment solament per a cursar comandes o tramitar les seves consultes. Així mateix, les seves dades s’utilitzaran solament amb el seu consentiment en una base de dades centralitzada de clients i interessats gestionada sota responsabilitat de Iniciatives de Tecnologia Segle XXI,SL (INITEC). L’ús d’aquestes dades es limitarà a finalitats publicitàries i estudis de mercat i opinió. Vostè podrà revocar en tot moment el seu consentiment per al futur.

Les seves dades i el seu processament quedaran protegits de l’accés per persones no autoritzades. Recordi que els correus electrònics no encriptats no es transmetran protegits contra accés no autoritzat.

Les seves dades no seran venudes, llogades o cedides a tercers d’una altra manera que no sigui la descrita aquí. La transmissió de dades personals a institucions i autoritats públiques només es realitzarà d’acord amb la normativa nacional vinculant. Els nostres treballadors, agents i distribuïdors estan obligats per nosaltres a mantenir la més estricta confidencialitat.

Formulari de contacte

Vostè té la possibilitat de contactar-nos a través de la nostra adreça de correu electrònic o el formulari de contacte. Utilitzarem les dades personals que ens faciliti per aquesta via exclusivament per a la fi per al qual ens els facilita en contactar-nos.

Si en el nostre formulari de contacte sol·licitem informació que no és necessària per a prendre contacte amb nosaltres, la identificarem com a opcional. Aquesta informació ens servirà per a concretar la seva consulta i tramitar-la de la millor manera possible. La facilitació d’aquesta informació serà explícitament voluntària i amb el seu consentiment. Si es tracta d’informació sobre canals de comunicació (correu electrònic, telèfon, etc.), vostè també prestarà el seu consentiment al fet que li contactem a través d’aquest canal, si escau, per a poder respondre a la seva consulta.

Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment futur.

Transmissió de dades a proveïdors de serveis externs (encarregats del tractament)

Les seves dades seran facilitades a proveïdors de serveis externs encarregats per nosaltres que donen suport a Iniciatives de Tecnologia Segle XXI,SL (INITEC) en la prestació dels seus serveis.

El tractament de les seves dades personals per proveïdors de serveis encarregats es realitzarà dins del tractament per encàrrec segons l’Art. 28 RGPD.

Els esmentats proveïdors de serveis solament tindran accés a aquella informació personal que sigui necessària per a dur a terme la corresponent activitat. Estarà prohibit a aquests proveïdors de serveis transmetre la seva informació personal o utilitzar-la per a finalitats diferents, especialment finalitats publicitàries pròpies.

En cas que els proveïdors de serveis externs accedeixin a les seves dades personals, nosaltres garantirem a través de mesures legals, tècniques i organitzatives així com mitjançant controls regulars que ells també compleixin la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

No es realitzarà cap transmissió de les seves dades personals a altres empreses amb finalitats comercials.

Hosting. Dinahosting, SL, amb CIF B15805419 i domicili social en Rúa das Salvadas 41, bajo – 15705 Santiago de Compostela (A Corunya) tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting web i correu electrònic. Tots els servidors de Dinahosting se situen a Madrid, proporcionant el servei de Centro de Proceso de Datos, Interxion España SL, empresa certificada en ISO 27001. Més informació en www.dinahosting.com.

Eines d’optimització de pàgines web

En la recollida de dades personals a través d’eines d’optimització de pàgines web ens remetem al nostre interès legítim segons l’Art. 6 ap. 1 lletra f RGPD en combinació amb el considerant núm. 47. D’acord amb aquests, la publicitat directa representa normalment un interès legítim. Els seus interessos i drets i llibertats fonamentals no prevaldran sobre el nostre interès publicitari, atès que en la nostra declaració de protecció de dades l’informem exhaustivament de la recollida de dades i vostè disposa en tot moment de l’opció d’exclusió (mitjançant enllaç o configuració del navegador). Així mateix, solament fem ús d’un tracking pseudonimitzat.

Política de Cookies

En determinades parts de les nostres pàgines s’utilitzen cookies. Una cookie és un petit arxiu de text que es baixa d’una pàgina web en el seu disc dur. Les cookies no danyen el seu ordinador i no contenen virus. Les cookies de les nostres pàgines web no recullen dades personals algunes. Utilitzem la informació continguda en les cookies per a facilitar-li l’ús de les nostres pàgines i adaptar-les a les seves necessitats.

La nostra pàgina utilitza tant cookies de sessió com cookies permanents. Les cookies de sessió són cookies temporals que es guarden en el navegador d’internet de l’usuari fins que es tanca la finestra del navegador i s’esborren les cookies de sessió. Les cookies permanents s’utilitzen per a visites repetides, guardant-se en el navegador de l’usuari durant un temps determinat (normalment 1 any o més). Aquestes cookies no s’esborren en tancar el navegador. Aquest tipus de cookies s’utilitza per a recordar les preferències d’un usuari quan torna a la pàgina.

Vostè també pot utilitzar la nostra pàgina web sense cookies. Si no desitja que es guardin cookies en el seu ordinador, pot desactivar aquesta opció en la configuració del seu navegador. Vostè podrà esborrar en tot moment les cookies guardades en la configuració del seu navegador. Les instruccions del fabricant del seu navegador li explicaran com funciona en cada cas. No obstant això, recordem que l’oferta de la nostra web pot estar limitada si es desactiven les cookies i especialment les opcions relatives a preferència i reconeixement d’idioma.

Marcadors socials

En la nostra pàgina web estan integrats marcadors socials (Facebook, Twitter, LinkedIN i Instagram). Els marcadors socials són marcadors d’internet que permeten als usuaris d’aquestes xarxes socials recollir enllaços i notícies, que en la nostra pàgina web figuren com a enllaç als perfils d’INITEC de les respectives xarxes socials. En fer clic en la icona integrada, vostè serà redirigit a la pàgina de la xarxa social corresponent; és a dir, només llavors es transmetrà informació de l’usuari a la respectiva xarxa social. En les disposicions relatives a la protecció de dades de cada xarxa social podrà consultar la informació sobre l’ús de les seves dades personals en utilitzar-la.

Seguretat de les dades

Iniciatives de Tecnologia Segle XXI,SL (INITEC) emprèn mesures de seguretat tècniques i organitzatives per a protegir les seves dades gestionades per nosaltres contra manipulació, pèrdua o destrucció intencionada o no intencionada o accés per persones no autoritzades. Les nostres mesures de seguretat es milloren de forma contínua d’acord amb el progrés tecnològic.

Dret dels interessats

En processar-se les seves dades personals, vostè és un interessat segons el RGPD, per la qual cosa li corresponen els següents drets enfront del responsable:

  • Dret d’accés segons Art. 15 RGPD

Podrà sol·licitar-nos confirmació de si tractem dades personals que l’afectin. En cas d’haver tractat dades seves, vostè gaudirà de drets d’informació addicionals segons l’Art. 15 RGPD.

  • Dret de rectificació

Si les seves dades que hàgim recollit són incorrectes o incompletes, podrà sol·licitar-nos que es rectifiquin sense dilació, d’acord amb l’Art. 16 RGPD.

  • Dret a limitació del tractament

En virtut del que es disposa en l’Art. 18 RGPD, podrà sol·licitar baix determinades circumstàncies la limitació del tractament de les dades personals que l’afectin.

D’acord amb la limitació, les seves dades només podran ser tractats amb el seu consentiment o per a fer valer, exercir o defensar drets legals o per a protegir els drets d’una altra persona física o jurídica o per motius d’un interès públic important de la Unió o d’un estat membre. Abans d’aixecar la limitació, l’informarem degudament.

  • Dret de supressió

En cas de prevaler un dels motius segons l’Art. 17 ap. 1 RGPD, podrà sol·licitar-nos la supressió immediata de les dades personals que l’afectin, excepte si existeix una excepció de l’obligació de supressió segons l’Art. 17 ap. 3 RGPD.

  • Dret de notificació

Si vostè ha fet valer enfront de nosaltres el dret a rectificació, supressió o limitació del tractament, estarem obligats segons l’Art. 19 RGPD a notificar-lo a tots els destinataris de les seves dades personals, excepte si la notificació resulta impossible o exigeix un esforç desproporcionat. Vostè tindrà així mateix el dret a ser informat dels destinataris. Davant el responsable tindrà dret a ser informat d’aquests destinataris.

  • Dret de portabilitat de dades

Així mateix, d’acord amb l’Art. 20 RGPD, vostè té dret a obtenir de nosaltres les dades personals que l’afectin en un format apte per a lectura mecànica i a transmetre les dades a un altre responsable del tractament sense cap impediment, sempre que es compleixin els requisits de l’Art. 20 ap. 1 lletra a RGPD, o bé instar-nos a transmetre les seves dades personals directament a un altre responsable del tractament, sempre que això sigui tècnicament viable i no perjudiqui els drets i llibertats d’altres persones. Aquest dret no serà aplicable per a un tractament de dades personals necessari per a complir una funció d’interès públic o per a exercir un poder públic.

  • Dret d’oposició

Vostè té el dret d’oposar-se en tot moment davant Iniciatives de Tecnologia Segle XXI,SL (INITEC) al tractament de les dades que l’afectin, d’acord amb l’Art. 6 ap. 1 lletra f RGPD.

Nosaltres deixarem de tractar les seves dades personals, excepte si existeixen motius dignes de protecció per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats o si el tractament serveix per a fer valer, exercir o defensar drets legals.

  • Dret de revocació de la declaració d’autorització segons la normativa de protecció de dades

Vostè tindrà en tot moment el dret de revocar la seva declaració d’autorització segons la normativa de protecció de dades mitjançant declaració davant Iniciatives de Tecnologia Segle XXI,SL. La revocació de l’autorització no afectarà la legalitat del tractament dut a terme en virtut de l’autorització fins a la seva revocació.

  • Dret de queixa davant l’autoritat de control

Sense perjudici d’altres recursos administratius o judicials, vostè tindrà en tot moment dret de queixa davant una autoritat de control, especialment en l’estat membre del seu lloc de residència, el seu lloc de treball o el lloc de la presumpta infracció, si vostè considera que el tractament de les dades personals que l’afecten infringeixen aquest Reglament.

Modificacions de la declaració de protecció de dades

La present declaració de protecció de dades s’adaptarà de forma contínua a mesura que es desenvolupi internet o la nostra oferta. Les modificacions es donaran a conèixer en aquesta pàgina amb la deguda antelació. Per a estar informat de l’estat actual de les nostres disposicions en matèria d’ús de dades, recomanem consultar regularment aquesta pàgina.

Abrir chat
¿En qué te podemos ayudar?
Hola,
Nos ponemos en contacto por whatsapp en cuanto podamos. Y si prefieres el teléfono, cuándo podemos llamar?